privacy statement - Christien van Bergen
16288
page-template-default,page,page-id-16288,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

privacy statement

Christien van Bergen | Ritueelbegeleiding

gevestigd

Koksteeg 36

5383KA Vinkel

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy-statement

 

Contactgegevens

Christien van Bergen is de Functionaris Gegevensbescherming

van Christien van Bergen | Ritueelbegeleiding.

Zij is te bereiken via: info@christienvanbergen.nl

www.christienvanbergen.nl

Koksteeg 36

5383KA Vinkel

tel: 06-25450954

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Christien van Bergen | Ritueelbegeleiding verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Christien van Bergen | Ritueelbegeleiding verwerkt (mogelijk) je persoonsgegevens als je klant wordt of bent, de website bezoekt, of via het contactformulier contact met ons opneemt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk)verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adres

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek, door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Christien van Bergen Ritueelbegeleider verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Om de overeenkomst die klanten met Christien van Bergen financieel en
administratief te kunnen afhandelen

– Klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

– Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

– Christien van Bergen | Ritueelbegeleiding verwerkt jouw persoonsgegevens
uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens
alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een
behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

– Christien van Bergen | Ritueelbegeleiding analyseert jouw gedrag op de website om
daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te
stemmen op jouw voorkeuren.

– Christien van Bergen Ritueelbegeleider volgt jouw surfgedrag over verschillende
websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Christien van Bergen | Ritueelbegeleiding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Christien van Bergen | Ritueelbegeleiding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie.

Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na de laatste opdracht/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Christien van Bergen | Ritueelbegeleiding zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Christien van Bergen | Ritueelbegeleiding deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Christien van Bergen | Ritueelbegeleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Christien van Bergen | Ritueelbegeleiding jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Christien van Bergen | Ritueelbegeleiding gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Christien van Bergen | Ritueelbegeleiding gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics – Universal Analytics Code Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet en waarop we bezoekersstromen kunnen analyseren. Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Christien van Bergen | Ritueelbegeleiding en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@christienvanbergen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Christien van Bergen | Ritueelbegeleiding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Christien van Bergen | Ritueelbegeleiding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@christienvanbergen.nl

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@christienvanbergen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.